Costan hallituksessa on monipuolista osaamista rakentamisen eri osa-alueilta

Costan ammattitaitoisen kustannusasiantuntijaporukan tukena on vahva ja osaava hallitus. Jo alusta asti aktiivinen ja osallistuva hallitus on ollut Costalle tärkeä osa kasvua ja kehittymistä. Hallitukseen on haettu osaajia niiltä osa-alueilta, jotka ovat siinä hetkessä tärkeitä Costan toiminnan kehittämiselle. Tällä hetkellä hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja Ville Jehkosen lisäksi kolme Costan ulkopuolista ammattilaista.

Rakennusalan monitaituri Miska Eriksson

Costan hallitus Miska Eriksson

Miskalla on pitkä ja laaja kokemus rakentamisesta sekä työmaan että yritysjohdon näkökulmasta YIT:lta, Firalta ja Destialta. Tällä hetkellä Miska toimii operatiivisena johtajana Intecon Oy:ssa tavoitteena konsultoinnin kautta parantaa hankkeiden tuottavuutta ja tarveohjautuvuutta. Miska tuli mukaan Costan hallitukseen vuonna 2022, ja hän tuo näkemystä rakentamisen lainalaisuuksista ja todellisuudesta sekä rakennushankkeen tilaajan näkökulman. 

- Näen Costan ammattitaidon merkittävänä osana rakennushanketta ja hankkeen kustannusjohtamista. Kustannustiedon ja -ymmärryksen vahvistaminen kaikkien hankkeen osapuolten kesken lisää läpinäkyvyyttä ja vähentää epäluottamusta, jolloin lopputulos on laadukkaampi ja yhdessä toimiminen sujuvampaa. Hankkeen kustannusjohtamisen tulee tukea päätöksentekoa ja osapuolten välistä tavoiteohjausta. 

Teollisuuden hankkeiden ammattilainen Iiro Wesslin

Costa hallitus Iiro Wesslin

Costan hallituksen alkuperäisjäsen Iiro Wesslin on teollisuuden rakennushankkeiden konsultoinnin ja myynnin asiantuntija. Hän vastaa Prohoc Groupin myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä. Iirolla on hyvä ymmärrys asiantuntijaorganisaation kehittämisestä ja kasvattamisesta. Hän on työskennellyt Prohocissa 11 vuotta. Sinä aikana Prohocin henkilöstömäärä on kasvanut 20:stä 400:aan. Iiron utelias luonne ja kyky kyseenalaistaa vahvistavat Costan hallitustyöskentelyä. Hänen asiantuntemuksestaan on hyötyä myös yrityksen operatiivisessa toiminnassa ja päätöksenteossa.

 –Kiinnostuin Costan mahdollisuuksista heti ensimmäisten Villen kanssa käymieni keskustelujen aikana. Costan asiantuntemus, huipputason työntekijät ja markkinapotentiaali luovat yrityksen kasvulle ja kehittymiselle erittäin mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Kiinteistötalouden apulaisprofessori Oskari Harjunen

Costan hallitus Oskari Harjunen

Costan hallituksen tuorein jäsen on Oskari Harjunen, joka työskentelee kiinteistötalouden apulaisprofessorina Aalto-yliopistossa. Oskari on kiinteistö- ja kaupunkitaloustieteeseen sekä asuntomarkkinoihin keskittynyt tutkija ja empiiristen menetelmien asiantuntija. Akateemisen osaamisen lisäksi Oskarilla on syvä tuntemus rakentamiseen ja kaupunkirakenteeseen liittyvistä instituutioista ja päätöksenteosta. Oskarin vahva osaaminen data-analytiikassa mahdollistaa uudenlaisten innovaatioiden kehittämisen kustannustiedon ympärille.

 - Rakentamiselle relevanttien aineistojen analysointi yhdistettynä Costan tietotaitoon rakentamisen kustannuksista mahdollistaa rakennusprojektien optimoinnin täysin uudella tavalla. Näen tässä paljon potentiaalia hankkeiden tuottavuuden kasvuun.

 

Lisätietoja: 

Veera Jehkonen
Toimitusjohtaja
Costa Laskenta Oy
050 3690435
veera.jehkonen@costalaskenta.fi