Kustannustietomalli mullistaa rakennushankkeen johtamisen

Kustannustietomalli tekee hankkeen kustannusarvion näkyväksi

Hankkeen mallintaminen kustannusarviota varten visualisoi hankkeen rakennusosat ja niistä syntyvät kustannukset. Mallin avulla kustannusten jakautuminen ja kertyminen on helppo hahmottaa ja suurimpien kustannuserien syntyminen tulee näkyväksi. Perinteiseen excel-pohjaiseen kustannuslaskelmaan verrattuna tietomallin avulla havainnollistettava kohde helpottaa hankkeen kokonaisuuden hahmottamista, ja kaikkien osapuolten on helppo ymmärtää, mistä rakennuksen kustannuslaskelma koostuu.

Merkittävät säästöt suunnittelunohjaukseen  

Kustannustietomalli toimii myös suunnittelunohjauksen työkaluna. Projektissa säästyy aikaa ja rahaa, kun suunnittelukierrokset voidaan tehdä nopeasti mallin avulla ja budjetti päivittyy samalla automaattisesti. Eri vaihtoehtojen vertailu alkuvaiheessa tai säästöjen etsiminen neuvotteluvaiheessa tapahtuu miltei reaaliajassa ilman monimutkaista lisätyökierrosta eri osapuolilta.  

- Käytämme Costan kustannustietomallinnusta kaikissa hankkeissa, joissa se tuo lisäarvoa. Mallintamalla hankkeen ratkaisut jo alkuvaiheessa, on suunnittelijoiden ja koko hankkeen johtaminen visuaalisempaa ja tehokkaampaa. Näin säästämme kaikkien aikaa ja rahaa ja luomme mielenrauhaa, Miska Eriksson Inteconilta kertoo.

Hankkeen johtaminen kustannusten kautta

Visualisoimme kohteen, arvioimme optimaaliset rakenneratkaisut ja selvitämme kustannusten kannalta merkittävimmät rakennusosat. Jokaisella objektilla on selite sekä tarvittavat määrätiedot. Näin vaihtoehtojen kustannusvaikutuksen selvittäminen on nopeaa ja helppoa. Toteutamme mallin asiakkaan kanssa yhdessä sovittujen sisältövaatimusten ja toiveiden mukaan. Mallintamalla kohteen laskentaa varten myös mahdolliset määrittelypuutteet tulevat näkyväksi ja kustannusarvion tarkkuus paranee.

 - Kustannustietomalli mullistaa hankkeen johtamisen. Mallin avulla kustannukset saadaan visuaaliseksi ja kaikkien hankkeen osapuolten on helppo ymmärtää hankkeen osa-alueet ja niiden kustannukset. Näin hanketta voidaan aidosti johtaa kustannusten ja hanketavoitteiden kautta, sanoo Inteconin toimitusjohtaja Sami Hentilä.

Jatkossa mallia on tarkoitus täydentää 5D-malliksi, jossa malliin lisätään myös ajallinen ulottuvuus. Kustannusten ja paikan lisäksi voimme havainnollistaa, milloin, esimerkiksi kuinka kauan aloituksesta, tietyt kustannuserät syntyvät ja mikä on kustannusten ajallinen jakautuminen.

 

Lue lisää kustannustietomallistamme.